Smierć i Obrzędy
s.jpg

Masajowie mawiają że "ludzie umierają tak samo jak bydło"

Posiadają określenie na duszę (ol-tan) ale jednocześnie
śmierć określają jako (adungo-tan), dosłownie odcięcie duszy

Zwykli członkowie plemienia

Układani w pozycji embrionalnej, są porzucani na pastwę dzikich zwierząt poza wioską

Zasłużeni (dożywający późnego wieku i laibonowie)

Chowani są na dziewięć miesięcy pod stertą kamieni i nawozu krowiego
w centrum wioski po czym ich szczątki są odkopywane a czaszka polewana
jest (przez ich syna) mlekiem i miodem. Po tym szczątki są ponownie chowane
w sekretnym miejscu.