Laiboni

Są szamanami posiadającymi łączność z En-kai.
Wypraszają u niego łaski i łącząc się z nim pytają
o istotne dla przyszłości plemienia sprawy.
Niektórzy posiadają zdolność jasnowidzenia.