Historia
570px-Africa_satellite_plane.jpg

Wbrew temu co można przeczytać w wielu innych popularnych źródłach nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, skąd Masajowie pochodzą.

Teorie o pochodzeniu Masajów: (za A.Wińczą)

  • Pochodzenie semickie (żeglarze, semiccy Fenicjanie),(na podstawie podobieństwa opowieści Masajskich do starotestamentowych)
  • Pochodzenie chamickie- Masajowie żyli pomiędzy Nilem a ludami Karamodża, są potomkami Chamitów zmieszanymi z murzynami z nad Nilu.
  • Pochodzenie z południowo wschodniej części górnego Nilu
  • Pochodzenie kuszyckie (zmieszane z Buszmenami)

Dziś teza do której najbardziej przychylają się badacze to że:

Masajowie są ludem nilochamickim, a więc powstałym na skutek zmieszania się kuszyckich Chamitów z Nilotami.

Przypuszcza się, że ich korzenie sięgają starożytnego Egiptu i że około XVII wieku przywędrowali
do Afryki Wschodniej z położonej na północy kotliny Nilu.

Sami Masajowie twierdzą również że przybyli z Sudanu i Etiopii na południe, wzdłuż Nilu do Kenii i Tanzanii

A jak to się stało? I dlaczego?

Tego niestety nie wiemy. Prawdopodobnie poszuliwali nowych pastwisk dla swojego bydła.

Z ustnych przekazów Masajskich możemy sięgnąć najdalej do XVII w.

Chronologia

(źródło A.Wińcza):

XVII w.
Wymarsz na południe
Walki z Ndoni (Zulu) z Pd.
XVIII w.
Dotarcie na miejsce

I poł. XIX w.
Walki z Kwafi i in. Bantu

1862-63
Von Drechen i dr Kersten
Powrót na wybrzeże
1870
Obrabowanie misjonarza
Ginie w trakcie powrotu
1882
Dr Fisher dociera do Kilimandżaro
Zawraca po utarczce

1883
Joseph Thompson
Fortel i dotarcie do Masywu Kenia
1885
Houghton z żoną i 11 ludzmi
Giną nad rzeką Tana
1890-98
Dr Peters i oficjalny koniec problemów
Ostatni najazd Masajów
1904
Utworzenie rezerwatu Masajskiego (przetrwał 6 lat)
Wyparcie Masajów przez osadników
1911
Nowy rezerwat w Kenii
15 tyś. km. kw.
Po I wojnie św.
Utworzenie rezerwatu w Tanzanii
Brak późniejszych problemów z Masajami

Ostatecznie przyjmuje się że Masajowie żyją głównie na tym obszarze (choć spotkałem się z tym że żyją też np. na południe w centralnej Tanzanii)

map.jpg

Jednocześnie centrum (przynajmniej duchowym) ich świata jest wulkan-góra Lengai

(patrz dział Kultura duchowa)